> Věnováno všem, kteří ještě nezradili <
SOS - Stráž obrany státu
Menu
Facebook
Počítadlo
Online: 2
Dnes: 9
Včera: 12
Celkem: 23597

I. Kdo jsme

Obecně lze říci, že tuto iniciativu zakládají povětšinou lidé z tzv. bezpečnostního prostředí, kteří působí okolo skupiny SOS PREPPERS, která si původně dala za úkol pomáhat vybraným jedincům v začleňování do komunitního prostředí lidí, kteří nechtějí být závislí na systému a cílevědomě se připravují na situaci jeho ekonomického, sociálního a bezpečnostního kolapsu. Naší doménou je především bezpečnost, speciálně – bezpečnost v situaci přežití. To je proces, při kterém se tvoří opatření pro ochranu života, zdraví a majetku zúčastněných osob v určeném prostoru. Zúčastněné osoby aktivně podporují tyto opatření a v procesu tvorby takové bezpečnosti odpovědně a uvědoměle přijímají dílčí úkoly a vykazují i vlastní iniciativu. Řízení procesu a navrhovaná opatření jsou pak předmětem speciálních postupů, znalostí a dovedností vyplývajících z předpokládaných extrémních podmínek v situaci přežití.

STRÁŽ OBRANY STÁTU(SOS), byla historicky jednotnou ozbrojenou složkou tehdejší první republiky, založenou v roce 1936 k ochraně neporušitelnosti státní hranice a nedotknutelnosti státního území, k spolupůsobení při ochraně veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti a k spolupůsobení při provádění úkonů celní správy. Zpočátku tvořilo SOS výhradně četnictvo, finanční stráž a státní policie. Posléze k ní byli přiřazováni i další spolehliví občané a členové vhodných organizací. V případě hrozících nepokojů existovala možnost posílit oddíly SOS příslušníky pravidelného vojska. Podle původních plánů mělo vzniknout 38 praporů SOS, nakonec jich však bylo pouze 31, z toho jeden vnitrozemský, dislokovaný v Praze. Předpokládalo se, že v případě náhlé bezprostřední nepřátelské hrozby budou prapory SOS schopny v několika hodinách obsadit hranice a poskytnou armádě určitý čas na přípravu. Celkem padlo na hranicích naší republiky nejméně 312 příslušníků SOS a dalších ozbrojených složek (dodnes historické prameny z roku 1938 neznají přesná čísla padlích, raněných a zavlečených příslušníků československých ozbrojených sil), kteří převážně padli v bojích se sudetoněmeckým Freikorpsem. Byli přezdíváni podle zkratky SOS jako „sosáci“. Před zřízením stráže chránila hranice finanční stráž řízená ministerstvem financí, ovšem její hlavní činností byla celní služba a zbylé oblasti pokrývala jen okrajově, pokud vůbec. SOS ukončila svojí činnost po odtržení Slovenska od ČR a po okupaci ČR německou armádou. Její poslání, statečnost a obětavost jejích příslušníků - četníků, financů, policistů a vojáků, jsou velkým odkazem a symbolem pro naší dobu. Proto jsme také zvolili tento čestný název. „Čestný příslušník stráže ví, že vzpomínka na zbabělce bude provázena navždy kletbou dětí, matek a všech, jimž svou zbabělostí připravil smutný život a utrpení poroby třeba na staletí.“(Služební řád pro Stráž obrany státu, § 5, čl. 32)

SOS je také nejznámější mezinárodní tísňový signál. Sestává ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných bezprostředně za sebou.Teprve později vznikla zpětně anglická věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“), nebo také „Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši loď“). I naše volání po zachování právního státu, demokracie a ochrany našich hranic, je volání v tísni. A i když je určené především našim spoluobčanům, rozhodně přesahuje i hranice našeho státu.

Pokračování ->
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Informace
Děkujeme Vám za návštěvu. Stránky jsou v záběhu.
Nahoru Tisknout
 © 2016 SOS
SOS - Stráž obrany státu